Gymnastik

Holdoversigt

Her er en oversigt over de hold vi har i den nye sæson

Svømning

Holdoversigt

Her er en oversigt over de hold vi har i svømmeafdelingen i den nye sæson

Arrangementer

Foreningen afholder en del arrangementer i løbet af sæsonen. Du kan her læse om aktiviteterne

Kontakt

Kontakt til bestyrelse, udvalg og trænere. Postadresse samt mail.

Nyheder

Brøndby Strands Gymnastikforening indkalder til Ekstraordinær generalforsamling den 13. februar 2020 kl. 19:30 i klubhuset, Skolevang 3, 2660 Brøndby Strand.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring vedr.: §4 Stk.3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem helt eller delvis, når den finder grund hertil.

  Ændringsforslag § 4 stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem for en afgrænset periode, når den finder grund hertil. Medlemmet bør høres inden bestyrelsen træffer sin beslutning.

  Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse:§ 4 stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
  Konsekvens: Oprindelige § 4 stk. 4 og 5 ændres til § 5 og 6.
 3. Valg af Formand:
  Formand Julie Kvetny Jakobsen – Afgår.
 4. Evt.