Indkaldelse til generalforsamling i BSG torsdag den 21. november kl. 19.00. I klubhuset. Skolevang 3.

Dagsorden

 

 • Valg af dirigent.

 • Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen og derefter de stående udvalg.

 • Fremlæggelse af regnskab og budget.

 • Indkomne forslag

 • Fastlæggelse af kontingent.

 • Valg af bestyrelse og revisorer:

  • Formand Julie Kvetny Jakobsen – ikke på valg.

  • Kasserer Heidi Marianne Holm Voigt – afgår efter tur.

  • Bestyrelsesmedlem Carina Folsing –  ikke på valg.

  • Bestyrelsesmedlem Lars Blok – afgår efter tur.

  • Bestyrelsesmedlem Janni S. Hendriksen – ikke på valg.

  • Bestyrelsesmedlem Kasper Ullum – afgår efter tur.

  • Bestyrelsesmedlem Burchhardt – afgår efter tur

  • Suppleant Lasse Voigt – ikke på valg.

  • Suppleant Malene Voigt – afgår efter tur.

  • Revisor Peter Christiansen – ikke på valg.

  • Revisor Randi Petersen – afgår efter tur.

  • Revisorsuppleant Kasper Lundquist – ikke på valg.

 • Nedsættelse af udvalg:

  • Gymnastikudvalg.

  • Svømmeudvalg.

  • Husudvalg.

  • Medieudvalg.

  • Valg af fanebærer.

 • Eventuelt.